Hur Lagerlöfs skiljer sig från din typiska bostadsmäklare

Mäklarbranschen är minst sagt konkurrensutsatt och som säljare av bostad kan letandet efter rätt mäklarfirma och mäklare upplevas som krångligt, svårt och ångestfyllt. Lagerlöfs startade 2019 och består av engagerade medarbetare som lägger stor vikt på relationen till kund. Vårt mål är att underlätta för säljaren och göra säljprocessen trygg och rolig. Det är således i hanterandet av våra kundrelationer som vi skiljer oss från konkurrenterna.

Kundrelationer skapas genom alla interaktioner mellan mäklare, säljare och köpare på daglig basis. I relation till våra kunder så arbetar vi aktivt med hembesök och virtuella möten. Vår grundprincip är alltid att utgå från ett individanpassat förhållningssätt då vi vet att alla kunder är unika. Vi är måna om och engagerade i våra kunder på så vis att vi ibland är med under fotografering för att försäkra oss om att bilderna får “rätt touch”. Övriga kundmöten sker i interaktioner socialt utanför arbetet. Bland annat genom sociala medier där vi försöker att bygga vidare på vår personliga kundkontakt.

Av stor betydelse för en god kundrelation är kontinuerlig återkoppling och avstämningar per telefon. Kunder och potentiella kunder kontaktas enklast per telefon och relationen frodas oftast när vi visar engagemang och närvaro. I en intervju med Alexander Yavar, VD på Lagerlöfs vill han tillägga att en viktig del i byggandet av goda relationer är ”att ständigt stämma av med kund för att rensa ut orosmoln och hålla god ton”. En anledning till att återkopplingen är av stor betydelse är bland annat för att möta de förväntningar som finns och ge rådgivning. Utöver ständig återkoppling behöver mäklaren även förutse kundernas behov och sätta rätt förväntningar. ”En bra mäklare levererar det kunden vill ha, men en fantastisk mäklare förutspår kundens behov och levererar över förväntningar” menar Alexander samt ”att varje affär är unik och alla ska känna att de vinner för att den ska bli lyckad”.

Så här skiljer vi oss från konkurrenterna

En bra behovsanalys och matchning

Som mäklare på Lagerlöfs tänker vi i kedjor eller i led. Alexander menar att när en kund som flyttar till större, ofta flyttar inom ett område och grannarna som bor större kanske också söker ett annat boende. Dessa kunder har ett behov, men de matchas inte automatiskt med varandra och där kommer en duktig mäklare in. En mäklare som ser kundens behov och vad som “är möjligt”. Det handlar om att tänka utanför boxen, att sticka ut från mängden på ett positivt sätt, som mäklare. Det som avviker från normen fångar uppmärksamhet, vi på Lagerlöfs ser till att du syns!

Förtroendebyggande relationer

Förmedling av kontakter genom samarbetsnätverk bygger förtroende. Det ingår i att tillfredsställa en kunds behov, ju fler behov tillfredsställda, ju mindre invändningar har kunden till att lita på sin mäklare. Återkoppling och bearbetning av intressenter och kunder är väsentligt för att bibehålla lojala och nöjda kunder.

Nischade erbjudanden

Bostadsannonsering genom sociala medier och digitalt har en hög genomslags effekt, detta arbetar vi på Lagerlöfs aktivt med. Digitala visningar är relativt nytt men har högt nyhetsvärde. Skillnaden från den traditionella visningen är att bildmaterialet från den digitala visningen sparas i annonsen för bostaden och ger en ny dimension till objektet. Intressenter kan då också enklare gå tillbaka i videon för att påminna sig om hur bostaden såg ut och se över viktiga detaljer de glömt eller missat. Vi på Lagerlöfs är alltid tillgängliga för frågor om de virtuella visningarna och kan via dessa även erbjuda privat tid för de som är intresserade av en specifik bostad.

Intresserad av att sälja din bostad? Välkommen att kontakta Alexander Yavar, VD Lagerlöfs alexander@lagerlofs.com

Vill du att vi kontaktar dig?