Betydelsen av en personlig mäklare under en pandemi

Är det en bra tid att sälja din bostad nu eller ska du vänta till slutet av Corona-pandemin? I tidigare blogginlägg understryker Lagerlöfs att försäljning av bostad alltid är ett personligt beslut där ett antal saker bör beaktas. Om beslutet är taget att lägga upp bostaden för försäljning vill vi även understryka att pandemin har gjort försäljningen av bostäder mer digital än tidigare. Detta betyder att betydelsen av att anlita en personlig mäklare har blivit större. Pandemin har bidragit med osäkra tider vilket kräver att en säljare av bostad skall känna sig extra trygg. Det är fortfarande genom den personliga kontakten som säljare samt köpares önskemål på ett korrekt sätt kan förmedlas. Nedan belyses tre fördelar kring varför en personlig mäklare kommer att ge dig ett bättre resultat vid värdering av bostad samt rekommendationer i hur du bäst förbereder din bostad inför visning.

1 Värdering av bostad

Trots sociala distansåtgärder är det fortfarande möjligt att hitta en mäklare som är personlig och tar sig tid för att värdera din lägenhet korrekt samt lyssna på dina önskemål. Vid ett första möte är det bra att ni stämmer av hur ni skall mötas så att mötet blir bekvämt för båda – tänk på social distansering. Vid värdering av bostad skall den personliga mäklaren ha gjort research på förhand och noggrant gå igenom vilka faktorer som talar för samt emot en kommande prissättning utefter den värdering mäklare gör. En värdering av bostad skall även beakta dina önskemål, tar mäklaren med viktiga aspekter du önskar att hen tar upp under visning och vid in försäljning av din bostad till intressenter? Den personliga mäklaren lyssnar och tar in alla element som indikerar på ett bättre bostadsvärde.

2 Prissättning av bostad

Om bostäder har svårt att säljas kan det bero på att priset är för högt. Det är viktigt att vara realistisk när det gäller värdet på ditt hem. Realistiska förväntningar är något som den personliga mäklaren tar sig tid att sätta genom tydlig kommunikation och solida förklaringar till varför ett visst pris går före ett annat. Mäklaren hjälper dig med val av rätt strategi – ibland kan man få högre pris bara man skapar rätt förutsättningar. Tillsammans med mäklaren skall ni komma överens om rätt pris som lockar köpare till ditt hem, speciellt under dessa tider. Det bästa sättet att göra det är genom att göra en jämförande marknadsanalys – den personliga mäklaren har tid för detta. Förhoppningsvis har mäklaren redan visat dig detta under ert första möte.

3 Förbered bostad för visning

Den personlige mäklaren kommer att ta sig tid och betrygga dig under hela säljprocessen. Med tanke på rådande situation har du ett ansvar, såväl som mäklaren att förbereda din bostad på bästa sätt – enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer – för att göra den så lukrativ som möjligt. När du säljer en bostad i en pandemi är de bostäder som kommer att sälja snabbast de som är redo att flytta in i. Köpare vill inte behöva ta itu med att fixa saker och är villiga att betala det begärda priset i de flesta fall om bostaden är redo att släppas enligt önskemål. Även små uppdateringar och korrigeringar i ditt hem kan göra en stor skillnad i hur husköpare ser på det – den personlige mäklaren ger dig tips på dessa. Den personlige mäklaren hjälper dig att se till att ditt hem är ”showroom klart” för köpare.

För bästa inblick i hur COVID-19 påverkar försäljning av bostad i ditt område kontakta Alexander Yavar, VD Lagerlöfs alexander@lagerlofs.com

Vill du att vi kontaktar dig?