Varför dialogen mellan din mäklare och dig är viktig

I ett mer digitalt samhälle har relationen mellan företag och konsumenter förändrats. Det har kommit att handla mer om den faktiska kundresan. Kundresans utfall är i sig ett resultat av hur väl kommunikationen mellan parterna varit och vilken upplevelse som relationen lämnar kunden med. Dialogen mellan mäklare, säljare och köpare har kommit att bli en intressant diskussionsstartare i relation till att vi nu kommunicerar med varandra på ett annat sätt än tidigare. All kommunikation sker inte längre enbart via telefon eller fax som den vanligtvis gjorde innan sociala medier. Idag har mäklare har flertalet kontaktpunkter med både säljare och köpare via ett antal olika kanaler.

På Lagerlöfs bryr vi oss om våra säljare och köpare på så sätt att vi tycker att tillgänglighet är a&o. Alla våra mäklare kommunicerar med säljare och potentiella köpare genom det sätt som är bäst för kunden, exempelvis:

Fast telefoni

Mobiltelefoni

SMS och MMS

E-post

Fysiska såväl som virtuella evenemang online (t.ex. Facetime och Skype Meeting)

Chat (på egna hemsidan, messenger eller via WhatsApp)

Sociala medier (t.ex. LinkedIn, Instagram, Facebook, WeeChat)

Vi på Lagerlöfs upplever att dialogen mellan mäklare, säljare och köpare är enormt viktig för att det handlar om att identifiera vad varje part i transaktionen behöver samt klargöra förväntningar. Inte minst kan det handla om hur de olika parterna vill kommunicera och vad som är viktigt för dem i dialogen. Ett exempel kan vara att tydliggöra tillgänglighet, via vilka medel man är som mest nåbar m.m. På Lagerlöfs ser vi alltid till att klargöra den primära form som man vill kommunicera – vi vet att både samtal via telefon, mail, sms, chat m.m. har en vital plats i försäljningsprocessen.

Till följd av att mäklarbranschen är speciell är det viktigt att förklara hur försäljningsprocessen fungerar samt hur mäklaren arbetar i dialog med säljare samt potentiella köpare. Det kan framförallt vara av vikt att tydliggöra detta för förstagångssäljare samt förstagångsköpare, i dessa fall behöver mäklaren vara extra tydlig i sin dialog så att både säljare och köpare är med på vad som gäller. Målet i dialogen är att minska missförstånd och skapa förståelse, tillit och trygghet för processen. Det är även i dialogen som mäklaren lär känna sina kunder, både säljare och potentiella köpare. Att förstå både säljaren och köparens position kommer att underlätta de olika kommunikationsflödena och kommer i slutändan leda till en mer kvalitativ kontaktskrivning.

Hur pass väl dialogen mellan mäklare, köpare och säljare fungerar kommer alltid att hänga på tillgängligheten. Via dagens teknik kan kommunikationen ske på ett ögonblick, men även när det går fort i svängarna är det av vikt att varje meddelande innehåller ett betryggande budskap. Det är således av vikt att mäklare är tillgänglig, flexibel och tar sig tid att förklara sina tankar tydligt så att de förankras hos alla inblandade parter. En god dialog mellan alla parter är upp till mäklaren att skapa för att kunna för att kunna föra en god affär i hamn.

Vill du veta mer om hur vi arbetar på Lagerlöfs? Välkommen att kontakta Alexander Yavar, VD Lagerlöfs alexander@lagerlofs.com

Vill du att vi kontaktar dig?